Hvem er vi?

Beskrivelse

Struktur og ledelse på opholdsstedet

Opholdsstedet er organiseret som en fond/selvejende institution, med en bestyrelse på 5 medlemmer.

Opholdsstedet har eksisteret siden 1. april 1987.

Opholdsstedets bygninger m.v. ejes nu af Fonden DSI Kollektivet Hunderup.

Den daglige ledelse forestås af Maria Frisk Thøgersen.

Opholdsstedet er godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5, samt efterværn § 76 og er nu under Socialtilsyn Syd.

Vi er normeret til 7 børn/unge i alderen 10 – 18 år (23), men pt. bor her 5 unge.

Stedet er normeret til 9,6 stillinger.

Der er ansat en praktisk medarbejder til rengøring, tøjvask og delvis madlavning, samt en pedel, som står for daglig vedligehold, have og bygninger. Det øvrige personale er uddannede pædagoger.

​Der er ikke lukkedøgn.​

(+45) 23 95 87 23
info@kollektivethunderup.dk